FANDOM


Obsesif-kompülsif bozukluk ya da saplantı-zorlantı bozukluğu DSM-IV'e göre kaygı bozuklukları arasında değerlendirilen bir durumdur. DSM-IV'e göre obesif-kompülsif bozukluğu olan kişilerde obsesyonlar ve kompülsiyonlar bulunur. Obsesyonlar şöyle tanımlanır:

1. İstenmeden gelen ve uygunsuz olarak yaşanan belirgin anksiyete ya da sıkıntıya neden olan yineleyici ve sürekli düşünceler, dürtüler ya da düşlemler. 2. Bu düşünceler, dürtüler ya da düşlemler sadece reel yaşam sorunları hakkında duyulan aşırı üzüntüler değildir. 3. Kişi bu düşünceleri, dürtüleri ve düşlemlerine önem vermemeye ya da bunları baskılamaya ya da başka bir düşünce ya da eylemle bunları etkisizleştirmeye çalışır. 4. Kişi obsesyonel düşüncelerini, dürtülerini ya da düşlemlerini kendi zihninin bir ürünü olarak görür.

Kompülsiyonlarsa şöyle tanımlanır:

1. Kişinin obsesyona bir tepki olarak ya da katı bir biçimde uygulanması gereken kurallara göre yapmaktan kendini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar ya da zihinsel eylemler. 2. Bu davranışlar ya da zihinsel eylemler sıkıntıdan kurtulmaya ya da varolan sıkıntıyı azaltmaya ya da korku yaratan olay ya da durumdan korunmaya yöneliktir; ancak bu davranışlar ya da zihinsel eylemler, ya etkisizleştirilmesi ya da korunulması tasarlanan şeylerle gerçekçi bir biçimde ilişkili değildir. Ya da açıkça çok aşırı bir düzeydedir.

Obsesif-kompülsif bozukluğu obesesif-kompülsif kişilik bozukluğundan ayırt etmek gerekir.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki